Toiletbygninger

Toiletbygninger
Slide

Scan-Plast Toiletbygninger

Scan-Plast producerer robuste og æstetisk flotte toiletbygninger, der
kan tilpasses alle typer omgivelser med forskellige facadebeklædninger og tagtyper.

Vælg type - Præfabrikerede bygninger

Vælg type

Scan-Plast tilbyder en lang række af forskellige standard toiletbygninger, der er præfabrikerede og leveres klar til tilkobling.

Opdag mulighederne - Præfabrikerede bygninger

Opdag mulighederne

Der findes mange muligheder for at få toiletbygninger fra Scan-Plast til at passe til de omgivelser, de skal placeres i.

Vælg beklædning - Præfabrikerede bygninger

Vælg beklædning

Scan-Plast toiletbygninger fås med mange forskellige typer af beklædning og materialer, som facaden kan iklædes.

Vælg tagløsning - Præfabrikerede bygninger

Vælg tagløsning

Scan-Plast fører et stort program af tagløsninger, så toiletbygningerne kan få et gennemført udtryk fra top til bund.

Toiletbygninger program

Scan-Plast fører et stort program af standard toiletbygninger, der er præfabrikerede og leveres klar til tilkobling og ibrugtagning. Det er vigtigt for Scan-Plast at konstruere toiletbygninger, der passer til kundernes behov og ønsker, så derfor samarbejder vi altid med kunden om at finde den helt rigtige toiletløsning. Toiletbygninger fra Scan-Plast fås med mange forskellige facadebeklædninger og tagløsninger, så de nemt bliver tilpasset omgivelserne.

Toiletbygninger

Mulighederne for flotte og funktionelle toiletbygninger er mange hos Scan-Plast, der har et stort program af toiletbygninger. Alle Scan-Plast toiletbygninger konstrueres i robuste og holdbare materialer, hvor behovet for vedligeholdelse er minimalt samtidig med, at det sikrer driftssikkerheden. Toiletbygningerne kan designes til at passe ind i alle miljøer, så de altid falder ind med omgivelserne, hvis det er ønsket. Toiletbygningerne kan desuden designes til at skille sig ud, så de er nemme at finde.

Toiletkabiner

Toiletkabiner fra Scan-Plast findes i forskellige typer, men fælles for dem alle er, at de fungerer uden at skulle være tilsluttet vand, elektricitet og kloak, da de kan udstyres med samletank. Toiletkabinerne er udstyret med solcellelamper med bevægelsessensor, så de kan benyttes hele døgnet samt hele året rundt. Toiletkabinerne kan desuden tilpasses med forskellige facadebeklædninger og tagløsninger, så de smelter bedre ind med eller skiller sig ud fra omgivelserne.

Tørklosetter

Scan-Plast tørklosetter er udstyret med samletank for opsættelse på steder, hvor der ikke er adgang til kloakering. Tørklosetterne er særdeles brugervenlige, hvilket øger hygiejneniveauet samt gør klosetterne mere tilgængelige og indbydende, men også beskytter følsomme naturområder. Tørklosetterne bidrager med smukke, velventilerede og hygiejniske toiletforhold, som kan varieres med forskellige facadebeklædninger og tagløsninger.

Toiletvogne

Scan-Plast toiletvogne er funktionelle og præsentable toiletløsninger, der er optimale, hvor der er brug for ikke-permanente toiletforhold. Toiletvognene tilpasses kundernes behov i forhold til antal toiletrum, og om toiletvognene skal være udstyret med træk og teknikrum. Toiletvognene er nemme at transportere til, hvor de skal bruges og er hurtige at gøre klar til brug. Besøgende får desuden stadig et komfortabelt og hygiejnisk toiletbesøg med Scan-Plast toiletvogne.

Klik for at flippe
Flipper ikoner
Flip ikon

TÆTTE OG ISOLERENDE EGENSKABER

Kompositbygninger tåler kortvarige oversvømmelse, da konstruktionen er tæt, og materialet er naturligt isolerende.

Klik for at flippe
Flipper ikoner
Flip ikon

IKKE TEMPERATUR OVERFØLSOM

Kompositmateriale er temperaturbestandigt, og derfor vil kompositbygninger ikke være overfølsomme overfor høje eller lave temperaturer.

Klik for at flippe
Flipper ikoner
Flip ikon

MILJØVENLIGHED

Kompositmaterialernes optimale tekniske egenskaber sikrer en ekstrem lang levetid i forhold til mange konventionelle materialer, og dermed er der store miljømæssige fordele i at vælge en kompositbygning.

Klik for at flippe
Flipper ikoner
Flip ikon

DESIGN MULIGHEDER

Kompositbygninger kan leveres med forskellige facadebeklædninger og RAL-farver. Det er derfor muligt at lave specialløsninger for at tilpasse konkrete behov.

Klik for at flippe
Flipper ikoner
Flip ikon

TÆRINGSFRIT

Kompositmaterialer kan hverken ruste eller nedbrydes ved kemisk tæring. Det er derfor muligt at placere kompositbygninger, hvor behovet er.

Klik for at flippe
Flipper ikoner
Flip ikon

ROBUSTHED

Kompositmateriale er et robust og slagkraftigt materiale, hvilket medvirker, at kompositbygninger kan udstå meget.

Klik for at flippe
Flipper ikoner
Flip ikon

RENGØRINGSVENLIG

Bygninger i kompositmateriale har glatte overflader, som er nemme at rengøre. Det er derfor nemt at opretholde et højt hygiejneniveau.

Klik for at flippe
Flipper ikoner
Flip ikon

LANG LEVETID

Kompositmateriale har stor styrke og holdbarhed, hvilket resulterer i lang levetid sammenlignet med andre materialer. Kompositbygninger skal derfor ikke udskiftet særligt ofte.

Klik for at flippe
Flipper ikoner
Flip ikon

KLIMATISKE PÅVIRKNINGER

Kompositbygninger er modstandsdygtige over klimatiske påvirkninger og frost, og de kan derfor tåle at stå ude hele året rundt.

Klik for at flippe
Flipper ikoner
Flip ikon

MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Bygninger produceret i kompositmateriale har minimal vedligeholdelse både indvendig og udvendig.

“ARKITEKTEN TEGNER
OG FORTÆLLER
– SCAN-PLAST BYGGER
OG OPSTILLER”

Hvad skal vi vælge?

Scan-Plast har gennem mange år fremstillet præfabrikerede, standard og kundespecifikke bygninger

Scan-Plast standard bygninger er præfabrikeret og leveres således klar til tilkobling og ibrugtagning. Og bygninger med handicapforhold opfylder de lovmæssige krav til dette.

Men der findes mange muligheder for at få en bygning til smukt at passe til det område, den er tiltænkt.